Dag Wallin
Skulptör, målare, grafiker

Född i Stockholm 1946
Bosatt i Nordingrå, Höga Kusten, Västernorrland

utbildning
Grundskolan för konstnärlig utbildning 1964 – 65
Grafikskola 1965 – 66
Konsthögskolan, teckning 1966 – 67
Konstfackskolan, dekorativ målning 1966 – 70

kurser
Järnsmide 1994-
Brons gjutning 2000
Formtagning2001
Papier-mache 2005
Film/digtala medier 2006
Foto polymer-glas 2006